Skip to main content
УСЛУГИ

Стартап и Подршка

Нудиме сеопфатна услуга во поглед на давање насоки, совети и препораки во процесот на регистрација на нова фирми или промени кај веќе постоечки. Работејќи заедно во почетните фази на раст или промена, ви помагаме да ги развиете и поставите темелите за упешна и профитабилна иднина.

 • Советување за избор на правна форма
 • Подготовка на формален дел и документација
 • Основање компанија
 • Промен во регистрација
 • Ликвидација
 • Регистрација за даночни цели
 • Асиситирање со пријава/одјава на вработени
 • Советување за избор на правна форма
 • Подготовка на формален дел и документација
 • Основање компанија
 • Промен во регистрација
 • Ликвидација
 • Регистрација за даночни цели
 • Асиситирање со пријава/одјава на вработени
КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00

КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00