Skip to main content
УСЛУГИ

Консалтинг

Фокусот на нашиот консалтинг се базира на мерливи и јасни предности за нашите клиенти. Суштината на индивидуалното советување е доверливата врска помеѓу клиентотот и консултантот, во која е вклучен стручен тим со искуство и знаење. Ова е единствениот начин за развивање на нови идеи и максимизирање на довербата додека се изготвуваат специјализирани решенија за потребите на клиентот кои се од суштинско значење за донесување одлуки.

Даночните регулативи се мета на постојани промени. За да се согледаат сите можни сценарија важно е да имате компетентен партнер кој ќе ви помогне да ги оптимизирате даночните прашања нудејќи ви постојана поддршка во согласност со законските прописи.

  • Финасиско и даночно советување во сите сегменти
  • Поддршка за време на инспекции и ревизии
  • Преглед и контрола на даночни пресметки
  • Комуникација со даночните регулатори
  • Кризен менаџмент
  • Финасиско и даночно советување во сите сегменти
  • Поддршка за време на инспекции и ревизии
  • Преглед и контрола на даночни пресметки
  • Комуникација со даночните регулатори
  • Кризен менаџмент
КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00

КОНТАКТ

Информации

Адр: Франклин Рузвелт 11/5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: +389 2 311 3160
Емаил: contact@flc.com.mk
Раб. Време: Пон. – Пет. 8:00 – 16:00